Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Kontaktné formuláre

Sťažnosť na poskytovanie zdravotnej starostlivosti

Meno a priezvisko:
Rodné číslo:
E-mail:
Telefonický kontakt:

Súhlas so spracovaním osobných údajov:*
Sťažnosť na:
Sťažovateľom je:
Popis skutkového deja: (prosím, doplňte chronologicky, vrátane dátumov, popisu miesta, oddelenia zdravotníckeho zariadenia, čo sa stalo, komu, kedy, a pod.)

Prílohy:

Súhlas so spracovaním osobných údajov oznamovateľa:

Poučenie:

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti týmto poučuje oznamovateľa, že vedomé uvedenie nepravdivých údajov v sťažnosti, môže mať za následok uplatnenie právnej zodpovednosti voči nemu zo strany poskytovateľa


* § 5 písm. a), § 14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

** Špeciálne plnomocenstvo sa vyžaduje jedine, ak oznamovateľ nie je zároveň sťažovateľom, ani jeho zákonným zástupcom a tretia osoba/pacient súhlasí s tým, aby mu bol oznámený výsledok šetrenia sťažnosti.