Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

038 / 762 41 11
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail

Nemocnica AGEL Bánovce poskytuje ambulantnú aj lôžkovú starostlivosť pacientom  zo spádovej oblasti, v ktorej žije takmer 40-tisíc obyvateľov. Jej vznik sa datuje do 18. storočia, ako samostatný objekt funguje od roku 1992 a v roku 2014 bola pričlenená k skupine AGEL. 

Nemocnica poskytuje zdravotnú starostlivosť na štyroch lôžkových oddeleniach, ambulantnú časť tvorí 11 špecializovaných ambulancií. Pacientom je k dispozícii aj rádiodiagnostika a sonografické pracovisko. Nemocnica prenajíma časť svojich priestorov, vďaka čomu tu možno nájsť dialýzu, lekáreň, laboratórium, ambulanciu pohotovostnej služby či bufet. Pri internom oddelení funguje ústavná pohotovostná služba, ktorá poskytuje nepretržitú zdravotnú starostlivosť.

Pacientami je vyhľadávaná predovšetkým jednodňová zdravotná starostlivosť. V odbore cievnej chirurgie sa nemocnica pýši operáciami varixov a hemoroidov vykonávanými miniinvazívnym spôsobom – laserovou rádiofrekvenčnou metódou, najväčší počet zákrokov zaznamenáva odbor ortopédie, ide najmä o artroskopie ramena, kolena, členku a zápästia. 

Nemocnica AGEL Bánovce získala v roku 2021 certifikát integrovaného systému riadenia kvality a environmentálneho manažérstva v zmysle noriem ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015.

alt

Zdravie pre všetkých

Aj vy môžete prispieť k tomu, aby ste v našej nemocnici našli nielen vynikajúcich odborníkov a príjemné prostredie, ale aj najmodernejšiu zdravotnícku techniku.
alt

Bezpečný AGEL

Rovnako ako všetky ostatné zdravotnícke zariadenia skupiny AGEL je aj Nemocnica AGEL Bánovce zapojená do programu Bezpečný AGEL.
alt

Pracujte u nás

Ponúkame Vám zamestnanie na pracoviskách, ktoré disponujú najmodernejšou liečebno-diagnostickou technikou a skúsenými tímami.