Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

038 / 762 41 11

O nemocnici

Polovica rodičiek bánovskej nemocnice využíva epidurálnu analgéziu pri pôrode

19.9.2016

NEMOCNICA Bánovce - 3. súkromná nemocnica, ktorá je členom skupiny AGEL, zaznamenáva v poslednom období vyššie počty pri využívaní epidurálnej pôrodnej analgézie. Ide o jednu z moderných metód tlmenia pôrodných bolestí, ktorú až polovica rodičiek využíva pri pôrode.

Prvoradou výhodou epidurálnej analgézie je odstránenie bolesti ako faktoru stresu, ktorý zlepšuje celkový stav matky a plodu, výborne tlmí pôrodné bolesti a hlavne neškodí dieťatku. ,,Epidurálnu analgéziu podávame rodičke na želanie po zhodnotení jej zdravotného stavu, laboratórnych vyšetrení a posúdení užívaných liekov. Pri posudzovaní zdravotného stavu rodičky spolupracujeme s pôrodníkom, ktorý zhodnotí priebeh pôrodu a pôrodnú dobu. Vďaka dobrej spolupráce s pôrodníkmi sa zmiernenie pôrodných bolestí metódou epidurálnej analgézie využíva čoraz častejšie. Túto metódu využívame u zdravých rodičiek, priaznivo však ovplyvňuje aj priebeh rizikových a zdĺhavých pôrodov. Samozrejme sú aj prípady, kedy epidurálnu analgézu rodičkám neodporúčame, prípadne kedy je využitie epidurálnej analgézie nemožné. V tom prípade rodičky podrobne informujeme. Intenzita bolesti sa nedá odmerať a reakcia na bolesť, ako napr. krvný tlak, pulz, dychová frekvencia, je individuálna a to aj pri rovnakej predpôrodnej príprave. V nemalej miere nám preto kontrola pôrodnej bolesti pomáha k znižovaniu komplikácií vyvolaných reakciou na bolesť a tiež lepšiu spoluprácu rodičky s pôrodníkom počas pôrodu," uviedla MUDr. Anna Zelenáková z oddelenia intenzívnej anestézie a medicíny.

Epidurálna pôrodná analgézia sa aplikuje cez zavedenú epidurálnu cievku, ktorá sa zavádza v prvej fáze pôrodu - otváracej. Výkon spočíva v zavedení úzkej cievky t.j.  katétera k nervom do chrbticového kanála v driekovej oblasti. Podľa nepresných informácií sa niekedy uvádza, že katéter sa zavádza do miechy. Ide však o omyl. Cez katéter sa potom do blízkosti nervových koreňov aplikuje zmes anestetík, prípadne i v kombinácii s opiátmi. Úľavu pocíti rodička približne od päť do dvadsať minút, dĺžka zmiernenia bolestí je v rozmedzí tridsať minút až tri hodiny. Použitie epidurálneho katétra – cievky umožňuje opakované podanie zmesi anestetík. Činnosť maternice nie je anestetikom ovplyvnená a kontrakcie prebiehajú ďalej, len nie sú vnímané v tak bolestivej forme. ,,Dôležitou úlohou anesteziológa je i uvádzať na správnu mieru nesprávne vedomosti, ktoré rodičky získavajú hlavne z laického prostredia. Prvé informácie o epidurálnej analgéze získavajú budúce mamičky predovšetkým v našej  gynekologickej ambulancii. Doplňujúce informácie o možnej pomoci pri pôrode dostávajú rodičky priebežne. Podľa zvyklostí nemocnice sú ženy  informované  i v predpôrodných kurzoch, v ambulancii pre anestetické vyšetrenia alebo priamo na pôrodnej sále. Podanie epidurálnej analgézie je možné v akomkoľvek čase, nemocnica zabezpečuje zdravotnícky tento výkon nonstop," reagovala  riaditeľka nemocnice MUDr. Mina Bobocká.

Pôrodnica v bánovskej nemocnici zabezpečuje prenatálnu starostlivosť o tehotné ženy s fyziologickou a rizikovou graviditou, diagnostické a konziliárne vyšetrenia v rámci konzilárnej ambulancie, vykonáva skríning hypoxie plodu, vedie pôrody s fyziologickou a rizikovou tehotnosťou a vytvára podmienky na rooming–in.

Späť

Kontakt pre médiá

Mgr. Eva Peterová, hovorkyňa AGEL SK

Mgr. Eva Peterová
hovorkyňa AGEL SK
hovorca@agel.sk

Kontakt neslúži na objednávanie pacientov na vyšetrenie, očkovanie, testovanie a zasielanie výsledkov vyšetrení.

Kontakty na všetky spoločnosti a zdravotnícke zariadenia Skupiny AGEL nájdete v zozname spločností Skupiny AGEL