Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

038 / 762 41 11

O nemocnici

Bánovská nemocnica sa zapojila do biomedicínskeho výskumu

21.6.2019

NEMOCNICA Bánovce, člen skupiny AGEL, v spolupráci s partnermi sa účastní biomedicínskeho výskumu na Slovensku, ktorý má pomôcť pri liečbe pacientov nakazených baktériou Clostridium difficile. Zdravotnícke zariadenie je prvé na Slovensku, kde transplantovali certifikovanú zmrazenú suspenziu fekálnych filtrátov od nepríbuzných darcov pri liečbe opakovaných infekcií.

Podľa údajov, ktoré sa každoročne zverejňujú, počet nákaz vyvolaných baktériou Clostridium difficile len pri sledovaní od roku 2011 narastá. Ochorenie patrí do skupiny infekcií čreva, ktoré vykazuje niektoré zvláštnosti v patogenéze, klinických prejavoch, výskyte komplikácií a v liečebnom postupe. Táto baktéria sa vyznačuje i prirodzenou rezistenciou proti väčšine bežne používaných antibiotík. Pacientom spôsobuje poškodenie hrubého čreva, ktoré je vyvolané toxínmi a môže viesť k letálnemu priebehu choroby. Inými častými a obávanými komplikáciami sa zvyšuje úmrtnosť pacientov. Ide o nákazlivé ochorenie, ktoré je najvýznamnejšou príčinou hnačiek pochádzajúcich z nemocničného prostredia.

 ,,Aplikujeme fekálnu mikrobiálnu terapiu (FMT) tj. liečebnú metódu, ktorej cieľom je napraviť narušenú symbiózu prenosom stolice od zdravých darcov chorým jedincom. Naším cieľom je preskúmať výsledky transplantácie fekálnych mikrobiálnych buniek (FMT) pri použití certifikovanej zmrazenej suspenzie fekálnych filtrátov od nepríbuzných darcov. Zameriavame sa na použitie certifikovaného zmrazeného materiálu darcu, ktoré nám mnohé uvedené prekážky rieši tým, že umožňuje identifikáciu a skríning darcov vopred a zabezpečuje prítomnosť spracovaného a prevereného materiálu, ktorý je použiteľný okamžite podľa potreby. Certifikované stolice sú zbavené epitelii, tráviacich zvyškov a hormónov. Takto pripravené fekálne filtráty darcovskej stolice nám umožňuje sledovanie bezpečnosti počas určitého časového obdobia a zaznamenávanie nových poznatkov. V súčasnosti evidujeme percento úspešnosti danej terapie v hodnote 93 percent," uviedla MUDr. Mina Bobocká, riaditeľka NEMOCNICA Bánovce.

Biomedicínsky výskum  v bánovskej nemocnici je realizovaný na oddelení dlhodobo chorých, testovacie vzorky do štúdie daroval Inštitút prediktívnej a personalizovanej medicíny (IPPM).

Skutočný počet pacientov, ktorí sú kolonizovaní baktériou Clostridium difficile je odhadovaný na približne 7-11 % z celkových hospitalizovaných pacientov, 5,7 % pacientov ležiacich v sociálnych zariadeniach a približne 2 % z ambulantných sledovaných pacientov.

Za najvýznamnejší faktor vzniku infekcie sa pokladá črevná dysmikróbiu, ktorá je spojená s antibiotickou liečbou. V princípe však ochorenie môže vzniknúť po podaní ktoréhokoľvek antibiotika, ktoré u konkrétneho pacienta spôsobí dysmikróbiu. Dĺžka podávania antibiotík je väčšinou niekoľko dní až týždňov, ale vznik ochorenia bol zaznamenaný už aj po jedinej dávke antibiotika. Ochorenie sa väčšinou objaví v priebehu alebo tesne po skončení antibiotickej liečby, opísané sú však i prípady, keď problémy vznikli tri mesiace po ukončení antibiotickej liečby.

Späť

Kontakt pre médiá

Mgr. Eva Peterová, hovorkyňa AGEL SK

Mgr. Eva Peterová
hovorkyňa AGEL SK
hovorca@agel.sk

Kontakt neslúži na objednávanie pacientov na vyšetrenie, očkovanie, testovanie a zasielanie výsledkov vyšetrení.

Kontakty na všetky spoločnosti a zdravotnícke zariadenia Skupiny AGEL nájdete v zozname spločností Skupiny AGEL