Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

038 / 762 41 11

O nemocnici

Depresia u seniorov si vyžaduje špeciálnu starostlivosť a liečbu Počet starších ľudí s depresiou pribúda

9.10.2020

Pocity prázdnoty, beznádeje, strata chuti do jedla, energie či poruchy spánku. Aj takéto sú varovné signály, ktoré odlišujú bežný smútok od depresie. Tá je duševnou chorobou a netreba ju nikdy podceňovať. Upozorňuje na to aj zajtrajší Svetový deň duševného zdravia, 10. október, ktorý je zároveň aj Európskym dňom depresie. Táto duševná choroba neobchádza žiadnu vekovú kategóriu, trpia ňou aj starší ľudia a seniori. Preto sme sa na podrobnosti spýtali MUDr. Miny Bobockej, ktorá je nielen riaditeľkou Nemocnice AGEL Bánovce, ale aj primárkou Oddelenia dlhodobo chorých a s touto nepríjemnou diagnózou má množstvo skúseností.

Uvádza sa, že v posledných rokoch počet depresívnych pacientov najmä v rozvinutých krajinách stúpa,  postihuje všetky vekové kategórie a neobchádza ani seniorov. ,,Depresia patrí k najčastejším psychickým chorobám v starobe, avšak v posledných rokoch sú v rozvinutých krajinách postihnuté čoraz viac všetky vekové kategórie. Pri výskumoch na rôznych skupinách sa zistilo, že asi každý šiesty starší pacient, ktorý prichádza do kontaktu s lekárom, je depresívny. Starší ľudia umiestnení v nemocniciach a domovoch dôchodcov sú viac postihnutí, popisuje sa, že  dokonca v rozmedzí od 30 do 70 %,“ vysvetľuje MUDr. Mina Bobocká. Podľa jej slov sa častejšie depresia objavuje prirodzene v prvých fázach pobytu, kedy je jedinec doslova v niektorých prípadoch vytrhnutý z domáceho prostredia a umiestnený do niečoho úplne nového, nepoznaného, avšak s postupnou adaptáciou pri optimálnych podmienkach má depresia tendenciu zlepšovať sa a ustupuje. 

Pre geriatrického pacienta sú typické určité zvláštnosti a špecifiká. Rovnako je to aj s depresiou, má odlišnejší priebeh, netypickú symptomatológiu, tendenciu k relapsom a sklonom ku chronicite. ,,Starému človeku vekom okrem ochorení pribúdajú aj nové okolnosti, ktoré sú pre neho zaťažujúce a stresujúce. Často je to odchod do dôchodku, strata sociálneho postavenia, strata životného partnera a existenčné ťažkosti, pocit odkázanosti, problémy  s deťmi a príbuznými. K depresii majú sklon skôr ľudia bez koníčkov, záujmov, priateľov, ľudia s pevnými, rigidnými predstavami či perfekcionizmom,“ hovorí primárka Oddelenia dlhodobo chorých.  Odchod do dôchodku lepšie znášajú ženy ako muži, nakoľko ženy prevezmú funkciu “babiek” a starajú sa o vnúčatá, pomáhajú deťom. U  mužov sa odchodom do dôchodku viac prejaví pocit nepotrebnosti, osamelosti a neistoty. 

Depresia u starších ľudí sa zhoršuje hlavne na jeseň. ,,Môže ísť o ľahkú formu depresie, ale  môže  prerásť aj do ťažšej formy, ktorá si vyžaduje liečbu u odborného lekára, takzvaného gerontopsychiatra a často končí aj hospitalizáciou. Starší ľudia sa menej často sťažujú  na depresívnu náladu, častejšie sa však sústreďujú na zdôrazňovanie prejavov sprievodnej choroby,“ opisuje priebeh tohto duševného ochorenia. Depresia zhoršuje aj telesné ochorenia. S poruchou duševného zdravia bývajú spojené zhoršenia celkového zdravotného stavu starého človeka. Diagnostiku depresie sťažuje v starobe výskyt iného ochorenia, často sa kombinuje s inými telesnými chorobami a kognitívnymi poruchami. ,,S voľbou liekov na depresiu musíme byť u geriatrického pacienta opatrní vzhľadom na jeho “krehkosť”, tiež treba mať na mysli, že zaberajú po dlhšej latencii. Depresívne epizódy u seniorov sa horšie rozoznávajú, majú iné dĺžky trvania, často je potrebná spolupráca príbuzných. Starých ľudí s depresiou, z nášho pohľadu ako geriatrov, je zriedkavo správne diagnostikovaná a ešte zriedkavejšie správne liečená s ohľadom na celkový zdravotný stav geriatrického pacienta, jeho krehkosť a ostatné komorbidity. Nesmieme zabúdať, že práve táto skupina pacientov si vyžaduje špeciálnu pozornosť, starostlivosť a liečbu,“ dodáva na záver MUDr. Mina Bobocká.

Depresia je natoľko rozšírená, že ju môžeme považovať za civilizačné ochorenie. Závažné depresie sa vyskytnú v priebehu života u 10-20 % ľudí. Miernejšie formy depresie sa objavujú ešte u vyššieho počtu obyvateľstva. Podľa WHO je depresia ochorením, ktoré postihuje viac ako 264 miliónov ľudí po celom svete. Vplyvom depresie človek prežíva utrpenie, nevie fungovať v práci, v škole, v rodine. V najhoršom prípade môže viesť až k samovražde, ktorá je podľa WHO druhou hlavnou príčinou úmrtia u 15-29 ročných.  Ročne tak zomiera okolo 800 000 ľudí.

Späť

Kontakt pre médiá

Mgr. Eva Peterová, hovorkyňa AGEL SK

Mgr. Eva Peterová
hovorkyňa AGEL SK
hovorca@agel.sk

Kontakt neslúži na objednávanie pacientov na vyšetrenie, očkovanie, testovanie a zasielanie výsledkov vyšetrení.

Kontakty na všetky spoločnosti a zdravotnícke zariadenia Skupiny AGEL nájdete v zozname spločností Skupiny AGEL