Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

038 / 762 41 11

O nemocnici

Jednodňová zdravotná starostlivosť v bánovskej nemocnici vykoná až 180 zákrokov mesačne

30.10.2020

Nemocnica AGEL Bánovce prevádzkuje jednodňovú zdravotnú starostlivosť od roku 2010 a pre pacientov poskytuje zdravotnú starostlivosť na 19 lôžkach. Zdravotnícky tím sa v nemocnici zaoberá širokým spektrom zákrokov, či už v lokálnej alebo celkovej anestézii, ktoré realizujú tými najmodernejšími metódami.

,,Jednodňovú zdravotnú starostlivosť dnes v našej nemocnici poskytujeme v odboroch chirurgia, cievna chirurgia, ortopédia, urológia, plastická a estetická chirurgia. Mesačne na našom pracovisku vykonáme operačné zákroky v celkovej či lokálnej anestézii približne 180-tim pacientom. Ide o pomerne veľký počet pacientov, čo si vyžaduje precízne plánovanie a správne kombinovanie operačných zákrokov podľa jednotlivých operačných odborov,“ vysvetľuje  PhDr. Andrea Kusá, vedúca sestra JZS v Bánovciach. Rovnako dôležité je  podľa jej slov aj správne manažovanie pacientov v rámci ošetrovacej jednotky a operačnej sály, čo zabezpečuje kvalifikovaný a skúsený personál oboch spomenutých úsekov, s dodržaním všetkých zásad hygienicko-epidemiologického režimu. Najviac operačných zákrokov realizujú v odbore ortopédia, nasleduje chirurgia, ďalej cievna chirurgia, plastická a estetická chirurgia a urológia.

 

Spektrum výkonov pre jednodňovú zdravotnú starostlivosť je starostlivo vyberané a s prihliadnutím na túto skutočnosť sa rozhoduje aj o rozsahu operačného výkonu. ,,Takisto sa dôraz kladie aj na výber pacientov. Nie každý pacient je vhodný na to, aby absolvoval operačný zákrok v jednodňovej chirurgii, dôležitý je komplexný zdravotný stav pacienta a jeho kondícia. Pacient pred zákrokom podstupuje základné lekárske vyšetrenie, ktoré má za cieľ zhodnotiť jeho zdravotný stav a posúdiť stupeň rizika pre pacienta v perioperačnom období,“ hovorí vedúca sestra. Z hľadiska anestéziologického rizika  sa pacienti pred zákrokom zatrieďujú do piatich kategórií, pre takéto zákroky sú vhodní pacienti v kategórii ,,zdraví pacienti bez patologického nálezu, alebo pacienti s mierne závažným systémovým ochorením“. ,,Ďalej sa používa poanestétický skórovací systém hodnotiaci schopnosť pacienta na prepustenie domov. Hodnotia sa vitálne funkcie, úroveň aktivity, nauzea, vracanie, pooperačná bolesť a chirurgické krvácanie. V praxi to znamená, že ak má byť pacient prepustený domov, musí byť schopný sám sa posadiť, prezliecť sa, prejsť pár krokov, zájsť na WC. Vypiť trochu vody bez nevoľnosti a vracania, bolesť musí byť zvládnuteľná bežne dostupnými analgetikami, nesmie byť prítomné krvácanie z operačnej rany. Je potrebný sprievod dospelej osoby a jednoduchá dostupnosť zdravotníckeho zariadenia v prípade výskytu  komplikácií,“ opisuje PhDr. Andrea Kusá podmienky na prepustenie pacienta do domácej starostlivosti. Čakacia doba na operačný zákrok je takmer vo všetkých odboroch rovnaká, štandardne jeden, maximálne dva týždne.

V Nemocnici AGEL Bánovce používajú na tomto oddelení najmodernejšie metódy, ktoré prinášajú pre pacientov výborné výsledky. V operačnej sále sa využíva moderná prístrojová technika, realizujú sa miniinvazívne operačné postupy. Skúsení ortopédi vykonávajú artroskopické operácie jednotlivých kĺbov, chirurgovia laparoskopické operácie brušných prietrží či žlčníka. V cievnej chirurgii cievni chirurgovia  operácie varixov dolných končatín vykonávajú modernou metódou, a to rádiofrekvenčnou indukovanou termoterapiou, endovenóznou laserovou abláciou alebo vykonávajú miniinvazívny chirurgický výkon realizovaný modernou francúzskou operačnou technikou. ,,Okrem vyššie spomenutých „väčších“ zákrokov operačné tímy vykonávajú aj drobnejšie, krátkotrvajúce výkony v lokálnej anestézii , najmä v odbore ortopédia a chirurgia. Všetky výkony trvajú v priemere od 10 min do maximálne 120 minút a anestéziu podáva skúsený a profesionálny tím s lekármi s dlhoročnou praxou v odbore s využitím najmodernejšej prístrojovej techniky. Používame moderné a efektívne pomôcky a lieky  určené pre jednodňovú anestetickú starostlivosť,“ hovorí vedúca sestra.

Situácia v súvislosti s ochorením koronavírus COVID-19 komplikuje situáciu aj v oblasti jednodňovej zdravotnej starostlivosti. ,,Keďže chceme udržať bezpečné prostredie pre pacientov aj pre personál, každý pacient podstupujúci zákrok v celkovej anestézii musí najviac 96 hodín pred plánovaným operačným zákrokom absolvovať testovanie PCR testom na prítomnosť nového koronavírusu s negatívnym výsledkom. Odber vykonávame v rámci nášho zariadenia v odberovom mieste, vzorky sa vyšetrujú v AGELLAB vo Zvolene,“ dodáva PhDr. Andrea Kusá.

Späť

Kontakt pre médiá

Mgr. Eva Peterová, hovorkyňa AGEL SK

Mgr. Eva Peterová
hovorkyňa AGEL SK
hovorca@agel.sk

Kontakt neslúži na objednávanie pacientov na vyšetrenie, očkovanie, testovanie a zasielanie výsledkov vyšetrení.

Kontakty na všetky spoločnosti a zdravotnícke zariadenia Skupiny AGEL nájdete v zozname spločností Skupiny AGEL