Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

038 / 762 41 11

O nemocnici

Nemocnica AGEL Bánovce získala certifikáty integrovaného systému riadenia kvality a environmentálneho manažérstva

6.10.2021

Nemocnica AGEL Bánovce získala certifikát integrovaného systému riadenia kvality a environmentálneho manažérstva v zmysle noriem ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015. Získanie certifikátov si vyžadovalo intenzívnu prípravu počas celého roka a to aj napriek ťažkým pandemickým podmienkam. Certifikáty, ktoré boli udelené spoločnosťou SGS Slovakia s.r.o., sú platné do roku 2024 v prípade úspešných dohľadových auditov.

„Sme veľmi radi, že sme tieto certifikáty získali. Máme tým splnený ďalší z našich cieľov, ktoré sme si na tento rok stanovili. Naša nemocnica sa neustále snaží zvyšovať ponúkané služby pacientom, komplexnú zdravotnú starostlivosť a ich komfort. Posledné dva roky sú pre náš personál mimoriadne náročné, ale práve oni dokázali, že si tieto ocenenia kvality poskytovaných služieb bánovská nemocnica zaslúži,“ hovorí Ing. Vladimír Záborský, námestník riaditeľa pre technicko-prevádzkový úsek.

Zámerom politiky Integrovaného systému manažérstva (ISM) je zvyšovanie funkčnosti a efektívnosti integrovaného systému riadenia kvality a environmentu zavedeného v zmysle medzinárodných noriem ISO 9001 a ISO 14001, plnením príslušných platných právnych národných a medzinárodných predpisov a iných požiadaviek.

Cieľom politiky je uspokojovanie potrieb pacientov, minimalizovanie negatívnych dopadov na životné prostredie, prevencia znečisťovania a neustále zlepšovanie efektívnosti integrovaného manažérskeho systému kvality. Jej obsahom je viacero zložiek, ktorým sa prikladá dôležitosť, a to:

  1. Trvalé zabezpečenie kvality poskytovaných služieb zdravotnej starostlivosti a zvyšovanie spokojnosti pacientov

  2. Prehlbovanie spolupráce s dodávateľmi tak, aby výsledkom nákupu bola kvalita dodávok

  3. Zvyšovanie produktivity s cieľom byť úspešnou, stabilnou a konkurencie schopnou organizáciou poskytujúcou služby zdravotnej starostlivosti na trhu

  4. Neustále vzdelávanie zamestnancov a zvyšovanie ich kvalifikačných predpokladov pre výkon ich činnosti s cieľom zvýšiť ich povedomie a zodpovednosť v oblasti kvality a ochrany životného prostredia

  5. Zlepšovanie vplyvu na životné prostredie, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ako aj pracovné podmienky zamestnancov, hlavne v rámci nakladania s odpadmi a znižovania spotreby energií.

  6. Zvyšovanie funkčnosti a efektívnosti integrovaného systému manažérstva kvality a environmentu zavedeného v zmysle medzinárodných noriem ISO 9001 a ISO 14001, plnením príslušných platných právnych národných a medzinárodných predpisov iných požiadaviek.

 

Späť

Kontakt pre médiá

Mgr. Eva Peterová, hovorkyňa AGEL SK

Mgr. Eva Peterová
hovorkyňa AGEL SK
hovorca@agel.sk

Kontakt neslúži na objednávanie pacientov na vyšetrenie, očkovanie, testovanie a zasielanie výsledkov vyšetrení.

Kontakty na všetky spoločnosti a zdravotnícke zariadenia Skupiny AGEL nájdete v zozname spločností Skupiny AGEL