Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

038 / 762 41 11

O nemocnici

Prečo seniori strácajú často sluch? Dnes je Svetový deň sluchu a počutia.

3.3.2022

Dnešný deň, 3. marec, je známy aj ako Svetový deň sluchu a počutia. Sluch je mimoriadne dôležitý zmysel, o ktorý seniori prichádzajú častejšie ako ľudia v produktívnom veku. Ako to odhaliť, prečo je to tak a či je to liečiteľné, sme sa spýtali MUDr. Miriamy Šatalovej, lekárky z Oddelenia dlhodobo chorých Nemocnice AGEL Bánovce.

Podľa odborníkov má štatisticky asi tretina dospelých vo veku 65-70 rokov určitý stupeň straty sluchu, vo veku 75 rokov a viac je to asi polovica seniorov. V priebehu starnutia dochádza k degeneratívnym zmenám vo vnútornom uchu a pozdĺž nervových dráh vedúcich do mozgu, čo môže ovplyvniť sluch. ,,Tieto zmeny súvisia aj s poškodením tzv. vláskových buniek, ktoré majú kľúčovú úlohu pri prenose zvukového signálu do mozgu. Dlhotrvajúci alebo veľmi intenzívny zvuk môže tieto vláskové bunky úplne zničiť a spôsobiť trvalé poškodenie sluchu, nakoľko tieto bunky neregenerujú ani nedorastajú,“ vysvetľuje MUDr. Šatalová.

Presbyakúzia je lekársky názov pre stratu sluchu súvisiacu s vekom. Je to jeden z najbežnejších typov senzorineurálnej straty sluchu, čo znamená stratu sluchu súvisiacu so zmyslovými a nervovými bunkami. Existuje aj niekoľko ďalších menej bežných typov presbyakúzie, ktoré sa mierne líšia a človek môže mať viacero foriem. ,,V závislosti od stupňa sluchového postihnutia rozlišujeme nedoslýchavosť, čiastočnú a úplnú stratu sluchu. K tomuto typu straty sluchu väčšinou dochádza postupne v priebehu mnohých rokov. Zvyčajne postihuje obe uši súčasne, čo je známe ako "obojstranná strata sluchu" a spôsobuje stratu sluchu pri vysokých frekvenciách, čo znamená, že zvuky s vyšším tónom sú ťažšie počuteľné,,“ ozrejmila lekárka. V reči to podľa jej slov vyzerá tak, že niektoré spoluhlásky sú ťažšie počuteľné, takže rôzne slová znejú rovnako. To, či a kedy jedinec stratí sluch, závisí vo veľkej miere od genetickej predispozície, ako aj od vystavenia hluku v priebehu rokov. Milovník strelných zbraní je vystavený oveľa vyššiemu riziku ako napríklad záhradník. Niektoré choroby, ktoré ovplyvňujú prívod krvi do stredného ucha, ako je vysoký krvný tlak, cukrovka, choroby kardiovaskulárneho systému, tiež prispievajú k vzniku tohto ochorenia. ,,Do tejto skupiny radíme aj ototoxické lieky, teda lieky, ktoré môžu poškodiť sluch. Patria medzi ne niektoré antibiotiká, protinádorové lieky a iné. Seniori vo všeobecnosti užívajú viac liekov ako mladší dospelí, čím sa u nich zvyšuje pravdepodobnosť poškodenia sluchu liekmi,“ hovorí MUDr. Miriam Šatalová, ktorá so seniormi prichádza v bánovskej nemocnici do styku denne.

Strate sluchu sa dá predísť alebo aspoň spomaliť jej zhoršovanie. Aj keď genetiku neovplyvníme, existuje podľa lekárov viacero spôsobov, ako zabrániť strate sluchu. ,,Tak, ako v prevencii mnohých ďalších chorôb, dôležitá je zdravá a vyvážená strava s množstvom antioxidantov, vylúčenie toxínov z jedla, obmedzenie užívania ototoxických liekov, pravidelné cvičenie, vyhýbanie sa hluku a v prípade, že sa to nedá, používať ochranné slúchadlá,“ vymenúva.  Pretože presbyakúzia nastáva postupne, mnohí ľudia si neuvedomujú, že majú problémy so sluchom. Najčastejšie príznaky, ktoré naznačujú, že môže ísť o presbyakúzu, je napríklad to, že rozhovoru je ťažko porozumieť, najmä ak je v pozadí hluk. ,,Ďalej je to, keď sa pacientovi zdá, že iní ľudia nezreteľne hovoria, „mrmlú“. Inými slovami, zistíte, že počujete, ale nerozumiete. Niektoré zvuky sa môžu zdať príliš hlasné, pacienti majú problém s počutím vyšších zvukov, ako je zvonenie telefónu alebo štebot vtákov, mužské hlasy sú ľahšie pochopiteľné ako ženské a detské hlasy. Príznakom taktiež je, keď pociťujete zvonenie, bzučanie alebo syčanie v jednom alebo oboch ušiach, známe tiež ako tinitus, ktorý nezmizne,“ uviedla MUDr. Šatalová.

Stratu sluchu možno liečiť medikamentózne, operačne, prípadne korekciou sluchovej vady naslúchacími aparátmi. Pri ťažkej strate sluchu môžu byť indikované kochleárne implantáty. Výskumy naznačujú, že neliečená strata sluchu u starších ľudí zvyšuje riziko rozvoja demencie, Alzheimerovej choroby či depresie.

Strata sluchu ovplyvňuje nielen samotného seniora, ale aj jeho okolie. Senior púšťa televíziu alebo rádio hlasnejšie, čím môže rušiť nielen príbuzných, ale aj susedov. Pri komunikácii so seniorom sa treba obrniť trpezlivosťou, pretože treba často opakovať otázku či pokyny. Niekedy už samotný senior rezignuje a aj napriek tomu, že nepočuje, tvári sa, že pochopil, čo od neho chceme, čo môže viesť k ďalším nedorozumeniam.

Pri vyšetrovaní pacienta so slabším sluchom musí byť lekár veľmi trpezlivý. ,,Snažím sa hovoriť hlasnejšie, do zdravšieho ucha, výrazne artikulovať, hovoriť krátke vety, otázky opakovať, prípadne sa snažím posunkami naznačiť, čo chcem. Niekedy sa s nepočujúcimi pacientmi dorozumievam písomne - píšem otázky alebo pokyny na papier,“ dodáva na záver odborníčka.

Späť

Kontakt pre médiá

Mgr. Eva Peterová, hovorkyňa AGEL SK

Mgr. Eva Peterová
hovorkyňa AGEL SK
hovorca@agel.sk

Kontakt neslúži na objednávanie pacientov na vyšetrenie, očkovanie, testovanie a zasielanie výsledkov vyšetrení.

Kontakty na všetky spoločnosti a zdravotnícke zariadenia Skupiny AGEL nájdete v zozname spločností Skupiny AGEL