Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

038 / 762 41 11

O nemocnici

„Prioritou je spustenie prevádzky CT pracoviska, zamerať sa však chceme aj na vizuálnu a technickú stránku budovy,“ hovorí o plánoch na nasledujúci rok riaditeľka bánovskej nemocnice

23.1.2023

Doznievajúca pandémia koronavírusu, nedostatok zdravotníkov, ale aj neprestajná snaha rozširovať spektrum zdravotnej starostlivosti a skvalitňovať poskytované služby. O tom, s čím sa Nemocnica AGEL Bánovce musela v roku 2022 popasovať, čo sa podarilo zrealizovať a aké sú plány na najbližšie obdobie, porozprávala jej riaditeľka PhDr. MUDr. Mina Bobocká, MBA, MPH.

Ako hodnotíte rok 2022? Čo by ste vyzdvihli, že sa nemocnici podarilo uskutočniť?

V roku 2022 Nemocnica AGEL Bánovce prostredníctvom dotácií ako aj z vlastných zdrojov investovala najmä do rekonštrukcií priestorov. Zvýšiť štandard sa nám podarilo zrekonštruovaním nového vchodu do budovy a vybudovaním novej recepcie, pacientom od minulého roka slúžia nové výťahy, zrenovovali sme niektoré zo sociálnych zariadení. Investovali sme tiež do čiastočnej výmeny nábytku či maľovania spoločných priestorov.

 

Aké investície smerovali do medicínskeho vybavenia?

Nemocnica v rámci investičnej obnovy zakúpila zdravotnú techniku pre všetky oddelenia, spomenula by som napríklad FMS DUO Shaver, čo je nevyhnutný prístroj pre ortopedické operácie na oddelení jednodňovej zdravotnej starostlivosti. Okrem toho do nášho vybavenia pribudli vyšetrovacie terapeutické lehátka, moderné elektrické polohovateľné postele, kyslíkové koncentrátory, defibrilátory, spirometre a mnohé ďalšie prístroje, ktoré uľahčia nielen prácu zdravotníkov, ale hlavne pomôžu v liečbe samotným pacientom.

 

Hoci situácia okolo koronavírusu bola podstatne pokojnejšia, možno povedať, že stále zasahoval do fungovania a opatrení v nemocnici?

Vlani už téma koronavírusu, našťastie, postupne odznievala. Pociťovali sme ho najmä v opatreniach zameraných na prevenciu šírenia tohto ochorenia, v zdravotníckych zariadeniach doposiaľ platí povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest a zvýšené nároky na dezinfekciu. Pacienti mohli dôsledky doznievajúcej pandémie pocítiť aj formou prechodných zákazov návštev, ktoré boli nariadené v prípade zhoršenia situácie na regionálnej úrovni. Samozrejme, aj v minulom roku sme sa predovšetkým v rámci lôžkových oddelení stretávali s pacientmi pozitívnymi na koronavírus, situáciu sme však zvládali prostredníctvom liečby na izolačných izbách a nebolo nutné uzatvárať celé oddelenia.

 

Koľko pacientov bolo vlani ošetrených v rámci bánovskej nemocnice?

V roku 2022 naši zdravotníci vyšetrili takmer 134 tisíc pacientov a v rámci lôžkových oddelení evidujeme vyše 1700 ukončených hospitalizácií. V porovnaní s rokom 2021 sme zaznamenali nárast počtu zákrokov na oddelení jednodňovej zdravotnej starostlivosti – kým v roku 2021 ich bolo 1880, vlani bol ich počet nad 2000.

 

Aká je v nemocnici personálna situácia? Sú oblasti, ktoré treba podľa vášho názoru posilniť?

Tak ako zdravotnícke zariadenia na celom Slovensku, aj my sa pasujeme s nedostatkom zdravotníckeho personálu. Uvedomujeme si, že ľudia by v regióne privítali širšie spektrum zdravotnej starostlivosti, aby nemuseli za vyšetreniami cestovať do krajského mesta a rozumieme aj tomu, že boli sklamaní, keď boli v posledných rokoch zrušené niektoré zo zabehnutých oddelení našej nemocnice, napríklad gynekologicko-pôrodnícke, novorodenecké či detské. Opakovane ubezpečujeme, že našim cieľom je poskytovať čo najširšie spektrum zdravotnej starostlivosti, čo však nie je možné, pokiaľ nemáme k dispozícii zdravotníkov, zvlášť lekárov, ktorí by sa o pacientov starali. Aj vzhľadom na plánovanú reformu nemocníc vidíme do budúcna perspektívu najmä v rozširovaní ambulantnej zdravotnej starostlivosti, preto neustále hľadáme lekárov – špecialistov rôznych odborností.

 

Spomínate reformu nemocníc. Aký dopad bude mať v praxi na bánovskú nemocnicu?

Prebiehajúca optimalizácia by na fungovanie a prevádzku našej nemocnice nemala mať žiadny významnejší vplyv. Dá sa povedať, že stratifikáciou sme prešli už v uplynulých rokoch, a to práve zrušením vyššie spomenutých oddelení, ktoré by sme po optimalizácii siete nemocníc s najväčšou pravdepodobnosťou už aj tak nemohli prevádzkovať. Zdravotná starostlivosť, ktorú v súčasnosti poskytujeme, by mala zostať bezo zmien, s možnosťou rozšírenia ambulantnej sféry.

 

Aké plány máte na rok 2023?

Na tento rok je našou prioritou vybudovanie a spustenie prevádzky nového CT pracoviska. V súčasnosti už na ňom pracujeme a priznám sa, že sú za tým nie mesiace, ale roky úsilia. Teší má, že takýmto spôsobom prinesieme nielen do nemocnice, ale aj do regiónu pokročilú zobrazovaciu diagnostickú metódu a pacienti už nebudú musieť za vyšetrením cestovať do iných miest.

Chceli by sme sa zamerať tiež na vizuálnu a funkčnú stránku budovy nemocnice, ktorá sa nachádza v centre mesta a máme za to, že by mala vyzerať reprezentatívne. Do investičného plánu sme preto zahrnuli opláštenie budovy, teda novú fasádu, výmenu okien na budove a vedeniu spoločnosti sme odprezentovali vizualizáciu Zelená nemocnica. Cieľom tohto projektu je vytvorenie zelenej oddychovej zóny pre pacientov a zamestnancov v priestoroch bývalej nájazdovej rampy v čelnej časti budovy, keďže v okolí nie je žiaden park či relaxačná zóna, kde by si mohli hospitalizovaní pacienti posedieť na čerstvom vzduchu. Za spomenutie určite stojí aj plánovaná rekonštrukcia sociálnych zariadení pre pacientov na druhom poschodí nemocnice. Od januára sme spektrum starostlivosti rozšírili o novú pneumologicko-ftizeologickú ambulanciu, ktorú by sme radi dovybavili o prístroje na meranie difúznej kapacity pľúc, celotelovú pletyzmografiu či skríning spánkového apnoe. Na rehabilitačné oddelenie by sme zasa chceli zabezpečiť prístroj na aplikáciu rázových vĺn, hydrogalvan či trakčnú zostavu. Investičný plán na tento rok zahŕňa stovky položiek a veríme, že sa nám podarí veľkú časť z nich uskutočniť už počas tohto roka.

 

Na záver nám ešte prezraďte, máte na tento rok aj nejaké osobné prianie?

Jedno pravdupovediac mám. Úprimne dúfam a verím, že ako skončila pandémia, skončí aj to zlé, čo v ľuďoch prebudila. Nevraživosť, osočovanie a hnev nechajme v starom roku a vráťme do medziľudských vzťahov všetko to, čo ich robí krásnymi – úsmev, ľudskosť, srdečnosť, úctu, schopnosť sa akceptovať a pomáhať si navzájom. Aj oponovať a povedať vlastný názor sa dá slušne a s rešpektom. Myslím, že nie vzdelanie, moc, ani majetok, ale práve naše správanie k iným ľuďom vypovedá o tom, kým v skutočnosti sme.

Späť

Kontakt pre médiá

Mgr. Eva Peterová, hovorkyňa AGEL SK

Mgr. Eva Peterová
hovorkyňa AGEL SK
hovorca@agel.sk

Kontakt neslúži na objednávanie pacientov na vyšetrenie, očkovanie, testovanie a zasielanie výsledkov vyšetrení.

Kontakty na všetky spoločnosti a zdravotnícke zariadenia Skupiny AGEL nájdete v zozname spločností Skupiny AGEL