Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

038 / 762 41 11

O nemocnici

„Len polohovanie pacienta ako prevencia vzniku dekubitov často nepostačuje,“ hovorí vrchná sestra oddelenia dlhodobo chorých

26.4.2023

Medicína je plná inovácií. O tom sa presvedčili aj zdravotníci z oddelenia dlhodobo chorých Nemocnice AGEL Bánovce, ktorí sa v uplynulých dňoch vzdelávali v oblasti nových možností prevencie a liečby dekubitov.

Dekubity, laicky nazývané preležaniny, sa týkajú ležiacich pacientov každého veku – vyskytujú sa nielen u seniorov, ale aj novorodencov či u ľudí produktívneho veku. „V rámci oddelenia dlhodobo chorých sa často stretávame s pacientami, ktorí sú buď úplne imobilní, alebo je ich hybnosť značne obmedzená. Na vzniku dekubitu sa však podieľajú aj iné faktory, napríklad vek, krvný tlak, okysličenie tkanív a v neposlednom rade hmotnosť pacienta,“ vysvetľuje vedúca sestra ODCH Mgr. Daniela Papšová.

 

Povrchové typy dekubitov, medzi ktoré patrí napríklad aj bežný otlak, vznikajú pôsobením trenia alebo strižných síl. Hlbšie dekubity spôsobuje deformácia hlbokých tkanív, vznikajúca kombináciou tlaku a strižných síl. „Základom, na ktorý musia zdravotníci a ošetrovatelia dbať, je správne polohovanie pacienta. V modernej medicíne existujú rôzne pomôcky na polohovanie pacientov, aby tlak pri ležaní nepôsobil iba na jednu časť tela. Často však len polohovanie nestačí a práve v rámci besedy sme sa dozvedeli aj o nových možnostiach v oblasti krytia, ktoré pôsobí jednak ako prevencia, ale jeho použitie sa odporúča aj v rámci liečby už rozvinutého dekubitu. Zjednodušene, ide o špeciálne náplasti, ktorými sa prekryjú rizikové oblasti a pôsobia proti strižným silám, tlaku či treniu a zároveň podporujú proces hojenia,“ ozrejmila vedúca sestra.

 

V Nemocnici AGEL Bánovce majú dobrú skúsenosť aj s dokumentáciou dekubitov. „Už pri príjme si pacienta dôkladne prehliadneme, ak má na tele nejaké rany, povrchové či hlbšie dekubity, spravíme si fotodokumentáciu. Následne v pravidelných intervaloch rany a dekubity fotografujeme znova, vďaka čomu si na nich dokážeme všimnúť aj malé zmeny a v spolupráci s lekármi následne zavádzať potrebné opatrenia,“ uzatvorila Mgr. Papšová.

 

 

 

Oddelenie dlhodobo chorých v Nemocnici AGEL Bánovce je účelové 50-lôžkové oddelenie, ktoré funguje od roku 1987. Poskytuje dlhodobejšiu liečebnú, ošetrovateľskú a rehabilitačnú starostlivosť pacientom so stanovenou diagnózou a liečebným programom, u ktorých charakter ochorenia neumožňuje ambulantnú starostlivosť.

Späť

Kontakt pre médiá

Mgr. Eva Peterová, hovorkyňa AGEL SK

Mgr. Eva Peterová
hovorkyňa AGEL SK
hovorca@agel.sk

Kontakt neslúži na objednávanie pacientov na vyšetrenie, očkovanie, testovanie a zasielanie výsledkov vyšetrení.

Kontakty na všetky spoločnosti a zdravotnícke zariadenia Skupiny AGEL nájdete v zozname spločností Skupiny AGEL