Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

038 / 762 41 11

O nemocnici

Sestry sa zdokonaľovali vo svojej náročnej profesii

12.5.2023

Nemocnica AGEL Bánovce bola 11. mája miestom konania Okresného odborného seminára sestier. Zúčastnilo sa ho takmer 150 sestier a pri jeho príprave spolupracovala bánovská nemocnica s Regionálnou komorou sestier a pôrodných asistentiek v Bánovciach nad Bebravou.

Pravidelné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov je nesmierne dôležité, pretože medicína je plná inovácií a pokrokov. „Teší nás, že na seminár sa prihlásilo takmer 150 účastníkov nielen z našej nemocnice, ale aj zo širšieho okolia. Svojím prístupom prednášajúci aj poslucháči vytvorili priateľskú a rodinnú atmosféru, plnú podnetných otázok a záujmu o zdokonaľovanie sa vo svojej náročnej profesii,“ povedala organizátorka vzdelávacieho podujatia a vrchná sestra lôžkového oddelenia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie bánovskej nemocnice Zuzana Jančovičová.

 

Seminár odštartovala prednáška o stómiách a stomických pomôckach, s ktorými si sestry mohli vyskúšať manipulovať a dozvedeli sa tiež o tom, ako sa správne starať o stómiu a predchádzať komplikáciám. Prínosné boli aj prednášky o kardio-pulmonálnej resuscitácii, ktorú si prítomní zdravotníci aj prakticky precvičovali na figurínach. Odznela aj prednáška zameraná na tlmenie bolestí u onkologických pacientov, počas ktorej sa sestry dozvedeli o možnostiach eliminácie takýchto bolestí, ale tiež o výhodách a nevýhodách jednotlivých foriem tlmenia. Záver semináru patril odborníčkam z oblasti dialýzy, ktoré do hĺbky rozobrali problematiku transplantovaných dialyzovaných pacientov či význam diéty a pitného režimu u takýchto pacientov.

 

Pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier, ktorý si každoročne pripomíname 12. mája, všetky sestry pôsobiace v Nemocnici AGEL Bánovce dostali od vedenia spoločnosti aj malý darček. Milou pozornosťou sa rozhodli organizátori podujatia oceniť aj všetky účastníčky vzdelávacieho seminára.

Späť

Kontakt pre médiá

Mgr. Eva Peterová, hovorkyňa AGEL SK

Mgr. Eva Peterová
hovorkyňa AGEL SK
hovorca@agel.sk

Kontakt neslúži na objednávanie pacientov na vyšetrenie, očkovanie, testovanie a zasielanie výsledkov vyšetrení.

Kontakty na všetky spoločnosti a zdravotnícke zariadenia Skupiny AGEL nájdete v zozname spločností Skupiny AGEL