Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

O nemocnici

Sestry sa zdokonaľovali vo svojej náročnej profesii

12.5.2023

Nemocnica AGEL Bánovce bola 11. mája miestom konania Okresného odborného seminára sestier. Zúčastnilo sa ho takmer 150 sestier a pri jeho príprave spolupracovala bánovská nemocnica s Regionálnou komorou sestier a pôrodných asistentiek v Bánovciach nad Bebravou.

Pravidelné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov je nesmierne dôležité, pretože medicína je plná inovácií a pokrokov. „Teší nás, že na seminár sa prihlásilo takmer 150 účastníkov nielen z našej nemocnice, ale aj zo širšieho okolia. Svojím prístupom prednášajúci aj poslucháči vytvorili priateľskú a rodinnú atmosféru, plnú podnetných otázok a záujmu o zdokonaľovanie sa vo svojej náročnej profesii,“ povedala organizátorka vzdelávacieho podujatia a vrchná sestra lôžkového oddelenia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie bánovskej nemocnice Zuzana Jančovičová.

 

Seminár odštartovala prednáška o stómiách a stomických pomôckach, s ktorými si sestry mohli vyskúšať manipulovať a dozvedeli sa tiež o tom, ako sa správne starať o stómiu a predchádzať komplikáciám. Prínosné boli aj prednášky o kardio-pulmonálnej resuscitácii, ktorú si prítomní zdravotníci aj prakticky precvičovali na figurínach. Odznela aj prednáška zameraná na tlmenie bolestí u onkologických pacientov, počas ktorej sa sestry dozvedeli o možnostiach eliminácie takýchto bolestí, ale tiež o výhodách a nevýhodách jednotlivých foriem tlmenia. Záver semináru patril odborníčkam z oblasti dialýzy, ktoré do hĺbky rozobrali problematiku transplantovaných dialyzovaných pacientov či význam diéty a pitného režimu u takýchto pacientov.

 

Pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier, ktorý si každoročne pripomíname 12. mája, všetky sestry pôsobiace v Nemocnici AGEL Bánovce dostali od vedenia spoločnosti aj malý darček. Milou pozornosťou sa rozhodli organizátori podujatia oceniť aj všetky účastníčky vzdelávacieho seminára.

Späť

Kontakt pre médiá

Mgr. Martina Pavliková
E-mail: hovorca@agelsk.sk

Kontakt neslúži na objednávanie pacientov na vyšetrenie, očkovanie, testovanie a zasielanie výsledkov vyšetrení.

Kontakty na všetky spoločnosti a zdravotnícke zariadenia Skupiny AGEL nájdete v zozname spločností Skupiny AGEL