Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

038 / 762 41 11

Pracoviská

Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia

Ordinačné hodiny oddelenia: Pondelok - Piatok 7.00 hod. - 15.00 hod.
Ordinačné hodiny ambulancie: Pondelok, Štvrtok, Piatok 7.00 hod. - 15.00 hod.

Charakteristika a zameranie:

Predstavuje nadstavbový obor, ktorý vlastnými postupmi komplexne využíva prostriedky svojich pododborov na prevenciu, diagnostiku, liečbu a výskum porúch zdravia, ich následkov s cieľom maximálne možnej obnovy a zachovania telesných, duševných a sociálnych funkcií. V širšom rozsahu sa aktívne zúčastňuje na plnej alebo maximálne možnej reintegrácii poškodeného jedinca do spoločnosti po stránke pracovnej, sociálnej, technickej, ekonomickej, kultúrnej a výchovnej. V tejto polohe spolupracuje aj s nezdravotníckymi organizáciami, podieľajúcimi sa na starostlivosti o telesne postihnutých.

Na našom oddelení poskytujeme tieto vyšetrenia a liečebné procedúry:

 • komplexné rehabilitačné vyšetrenie včítane reflexnej a manipulačnej liečby pohybového aparátu
 • liečebná telesná výchova detí a dospelých s využívaním špeciálnych metodík
 • mobilizačné, reflexné cvičenia
 • rehabilitácia po cievnych mozgových príhodách s využitím facilitačných techník - Bobath, Kabat
 • rehabilitácia po úrazoch pohybového aparátu
 • rehabilitácia skolióz a chybného držania tela u detí
 • cvičenia podľa Freemana, Brunkovej, Kaltenborna, Mc Kenzieho pri ochoreniach chrbtice ortopedického a neurologického charakteru
 • elektroliečebné procedúry, elektrostimulácia, elektrogymnastika
 • klasické masáže
 • vodoliečebné procedúry
 • trakcie
 • predpis zdravotníckych a kompenzačných pomôcok