Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

038 / 762 41 11

Pracoviská

Oddelenie dlhodobo chorých

"POMÁHAME ĽUDOM ŽIŤ LEPŠIE...."

Neoddeliteľnou súčasťou starostlivosti o pacientov na oddelení je kontinuálna ošetrovateľská starostlivosť, hygiena, príjem potravy, sledovanie bilancie tekutín, vyprázdňovanie, polohovanie, podávanie liekov, ošetrovanie rán...
O pacientov sa komplexne starajú kvalifikovaní lekári, stredný zdravotnícky personál vrátane rehabilitačných pracovníkov, ktorí sa snažia zabezpečiť psychickú pohodu a uspokojenie potrieb chorého.

Oddelenie dlhodobo chorých v Bánovciach nad Bebravou je účelové 50-lôžkové zariadenie, umiestnené v novozrekonštruovaných priestoroch nemocnice na 3. poschodí budovy. Poskytuje liečebnú starostlivosť chronicky chorým pacientom bez vekového limitu (nad 18 rokov). Vzniklo v roku 1987. Do oddelenia dlhodobo chorých prijímame na základe návrhu praktického lekára a odborných ambulantných lekárov, alebo ošetrujúceho lekára lôžkového oddelenia s doporučením primára oddelenia. Dĺžka hospitalizácie a intenzita starostlivosti sa riadi zdravotným stavom pacienta a vnútornými normami nemocnice.

Poskytujeme:

  • Dlhodobejšiu, liečebnú, ošetrovateľskú, RHB starostlivosť chorým so stanovenou diagnózou a liečebným programom, u ktorých charakter ochorenia neumožňuje ambulantnú starostlivosť
  • Pri akútnom zhoršení zdravotného stavu, ktorý nemožno na oddelení liečiť, sa pacient prekladá na príslušné oddelenie podľa charakteru ochorenia
  • Zabezpečujeme všeobecnú starostlivosť pod garanciou odboru geriatria
  • Vykonávame základnú biochemickú analýzu, diagnostické postupy s návrhom ďaľšej liečby
  • Využívame všetky komplementárne a klinické oddelenia nemocnice a ich konziliárne činnosti
  • Spolupracujeme s rodinnými príslušníkmi a so zariadeniami sociálnej starostlivosti, ale ich činnosť nenahradzujeme
  • Ponúkame možnosť hospitalizácie v nadštandardných izbách s vlastným sociálnym zariadením a TV prijímačom